BOGBY

Sandvig Bogby ved initiativtager og arrangør, Jan Eskildsen


Tanken er at indsamle brugte bøger og sælge dem via bogkasser/reoler med logo for Sandvig Bogby. De kan opstilles rundt om i byen.

Varemærket Sandvig Bogby kan skabe interaktion mellem borgere og virksomheder, være en kulturattraktion og en lokaliseringsfaktor.


Bøgerne værdifastsættes efter fælles retningslinier, og penge går i fælleskassen, under opsyn af kassereren i Foreningen Sandvig. De kan så bruges til litterære arrangementer, fortrinsvis i vinterhalvåret: foredrag, oplæsning, arrangementer o.s.v., der adskiller sig fra det, som i forvejen foregår.


Et gode er, at aktiviteten ikke på samme måde som andre aktiviteter styres af årstider eller turister. Både forår, sommer og efterår kan der sælges bøger, men vinteren mest bruges til indsamling og afholdelse af arrangementer,


Jan Eskildsen Bogmand


email: jytte@gain.dk


Se mere på FacebookSandvig Bogby mobilepay: 62094