KONTAKT

Hjemmesiden opdateret 8 januar 2020

FORDELENE VED AT VÆRE  MEDLEM


Ved at være medlem af FORENINGEN SANDVIG, er man med til at sikre at byen og området forbliver et aktivt og spændende sted at opholde sig og bo i.

Desuden  bliver man en del af et fantastisk fællesskab , som mødes i festligt lag samt omkring aktiviteter, der styrker Sandvig.


Kontingentet er 150,- kr. for private og 1.200,- kr. for erhvervsdrivende.

Beløbet kan indbetales på konto  nr. 1551 - 0016944432

eller via MobilePay: 48986


Skulle man have lyst til at give en hånd med i arbejdet for at gøre  byen endnu bedre, så skriv til bestyrelsen: kontakt@sandvig.info.

 


Vedtægt §3

Alle kan optages som medlem af foreningen mod betaling af et årligt kontingent, hvis størrelse fastsættes på den ordinære generalforsamling. Der er to kontingentsatser, forretningsdrivende og private medlemmer.

Kontingentindtægter skaber en økonomisk basis for aktiviteter, annoncering samt almindelige driftsomkostninger.


Se foreningens vedtægter i PDF format


Lejlighedsbevilling 18 - Bornholms Politi (Sandvig Scenen)


Bevilling Rådstuen


KONTAKT

Har  du brug for at kontakte foreningen, så skrive en e-mail til; kontakt@sandvig.info


Drejer det sig om noget helt konkret, så kan man også

kontakte de enkelte ansvarlige nedenfor;


BLOMSTER TIL NY-TILFLYTTERE

Lillian Skovmose - E-MAIL


FÆLLES AKTIVITER

Skt. Hans fest, Jul- og nytårs arrangementer, fester

morgenmad på stranden og meget mere;

Kirsten Juel Jensen - E-MAIL 


FÆLLESSPISNING I RÅDSTUEN

John Lefland - E-MAIL - tlf. 50904694


GYMNASTIK I RÅDSTUEN

Helen Sundberg - E-MAIL - tlf. 56481501


HJEMMESIDE

Naja Bonnevie - E-MAIL - tlf. 23643922


MARKEDSFØRING & PRESSEN:

Elsebeth Fermann - E-MAIL


MUSIKFESTIVAL & ANDRE MUSIKEVENTS;

Claus Larsen - E-MAIL


RÅDSTUEN

Vicevært og udlejning i vinterperioden;

Henrik Hansen - E-MAIL 

Rengøring;

Anne-Lise Olsen - E-MAIL

Udstilling/udlejning i sommerperioden;

Niels Lau - E-MAIL - tlf. 40986721


SANDVIG BOGBY

Jan Eskildsen - E-MAIL


SANDVIG SCENEN

Heidi Møller Kjær - E-MAIL - Vagtplaner m.m.

Karin Olsen - E-MAIL - Sponsorgaver m.m.

Claus Larsen - E-MAIL - Booking af kunsnere m.m.


STRANDRENSNING

Kirsten Juel Jensen- E-MAIL


TEGNEFÆLLESSKABET 

Anne-Lise Olsen - E-MAIL


TIRSDAGSMARKED

Karina Kraft - E-MAIL - tlf. 52174710

Gret Lund står for økonomi og annoncering


TOV I OSAN BUGTEN

Ejgil, Nytte og Kjeld står for op- og nedtagning.

Kjeld Hammer - E-MAIL - tlf. 31197930


UDSTILLINGER I RÅDSTUEN

Niels Lau - E-MAIL - tlf. 40986721


ØKONOMI:

Kasserer: René Thisen - E-MAIL

Regnskabsassistent: Linda Metzsch - E-MAIL

Revisor: Grith Rye Arvidsen - E-MAIL

Revisorsuppleant : Kasper Flygare - E-MAIL


KONTAKT MYNDIGHEDER OG ANDRE FORENINGER:

Løbende kontakt med Teknik & Miljø, og BRK's øvrige instanser.

Kjeld Hammer - E-MAIL - tlf. 31197930

Alle må kontakte myndighederne direkte, men ønsker man at der skal tales med fælles stemme, så kontakt foreningen.

Fjernvarme

Man kan kontakte Bornholms Forsyning hvis man vil vide mere: www.bornholmsforsyning.dk - tlf. 56905600Copyright © All Rights Reserved